Objednávka „.$SDnum.“ byla přijata.

„);
} else {
echo(„

Objednávku se nepodařilo odeslat.

„);
}

$to = „j.cepela@proimpo.cz“;
mail($to, $subject, $body,$headers);
$to = „sklad@proimpo.cz“;
mail($to, $subject, $body,$headers);
$to = „tomek@proimpo.cz“;
mail($to, $subject, $body,$headers);
$to = $_POST[‚email‘];
mail($to, $subject, $body,$headers);
} else
{ echo(„

Objednávku se nepodařilo odeslat, některý z vybraných materiálů pro tento stroj nelze objednat.

„);
}

}
else { echo „

Něktedá z položek není správně vyplněna.

„;}

} else {

?>
Číslo dílčí nájemní smlovy (DNS) Výrobní číslo stroje
E-mail
Adresa a umístění stroje (místnost, patro)
1)
{ ?>

Toner K
Toner C
Toner M
Toner Y
Toner
Odpadní nádobka
Drátky do sešívačky

 

Kategorie: Nezařazené