$value)
// {
// $body .= $key. “ = “ .$value.“\n“;
// }

$popis = array(„Zaseky papiru“,“Nenabehne“,“Systemová chyba“,“Vady tisku“,“Cas pro udrzbu“,“Soft“,“Jine“);
if ($_POST[‚express‘] == „on“)
{$expresni = Ano;} else {$expresni = „Ne“;}

$body .= „Volajici: Nazev/Jmeno:“. $_POST[‚jmeno‘].“\r\n“;
$body .= „Volajici E-mail:“. $_POST[‚email‘].“\r\n“;
$body .= „Volajici Telefonni cislo:“. $_POST[‚telefon‘].“;“.$_POST[‚mobil‘].“\r\n“;
$body .= „Adresa:“. $_POST[‚adresa‘].“\r\n“;
$body .= „Popis zavady:“.$popis[$_POST[‚popis‘]].“\r\n“;
$body .= „Cislo kodu:“. $_POST[‚code‘].“\r\n“;
$body .= „Detailni popis:“. $_POST[‚detail‘].“\r\n“;
$body .= „Expresni:“. $expresni.“\r\n“;

$headers = „content-type: text/plain;charset=UTF-8\r\nFROM: web@proimpo.cz\r\n“;

if (mail($to, $subject, $body,$headers)) {
echo(„

Požadavek číslo „.$SDnum.“ byl přijat

„);
} else {
echo(„

Požadavek se nepodařilo odeslat.

„);
}

$to = „j.cepela@proimpo.cz“;
mail($to, $subject, $body,$headers);
$to = $_POST[‚email‘];
mail($to, $subject, $body,$headers);

}
else { echo „

Něktedá z položek není správně vyplněna.

„;}

} else {

?>

před objednáním vždy kontaktujte oblastního technika (viz servisní štítek na stroji)

Číslo dílčí nájemní smlovy (DNS) Výrobní číslo stroje
Jméno a příjmení Telefon (mobil)
E-mail
Adresa a umístění stroje (místnost, patro)
Druh závady Kód chyby (na displeji)
Popis závady (45 znaků)
Expresní vyřízení ( zpoplatněno)

 

Kategorie: Nezařazené